Effektiv styring af driften

En effektiv styring af driften skal være med til at sikre, at ressourcerne anvendes bedst muligt med henblik på at løse institutionens kerneopgaver.

Ressourceforbrug og den faglige fremdrift

Forudsætningen for at kunne bedrive en effektiv styring af driften er at forstå sammenhængen mellem ressourceforbrug og den faglige fremdrift for kerneopgaver og aktiviteter.

Du skal derfor som leder vide, hvordan personale, løn, arbejdstid og øvrige aktiver bedst muligt understøtter kerneopgaven og den faglige fremdrift. Herudover skal du have velbeskrevne arbejdsgange og kunne følge op på den kvantitative og kvalitative fremdrift af de faglige opgaver.

Læs mere om hvordan du kan få en effektiv styring af driften