Erfaringer med periodisering/prognosticering

At periodisere sit budget vil sige at inddele budgettet i afgrænsede perioder og holde det op mod det løbende forbrug. Periodisering kan styrke den aktuelle viden om forholdet mellem budgettet og det faktiske forbrug og bidrage til at mindske økonomiske overraskelser.

Økonomifunktionen afdækker under budgetlægning sammen med den enkelte afdeling eller kontor/enhed, hvornår på året aktiviteterne afholdes og det resulterer i et budgetmæssigt ressourcetræk. Et periodiseret budget er et godt udgangspunkt for en løbende opfølgning, der giver økonomifunktion og enhedens ledelse indblik i forretningen.

En fælles tilgang til periodisering for hele organisationen og ift. opfølgning på økonomien er en fordel. Det betyder ikke, at alle enheders budgetter skal perioderes i samme frekvens eller på samme detaljeringsniveau, men derimod at økonomifunktionen aktivt forholder sig til de styringsmæssige behov for de enkelte enheder.