Erfaringer med vagtplanlægning

Erfaringer med at styrke vagtplanlægningen på de danske sygehuse viser, at en mere effektiv vagtplanlægning både kan medføre bedre arbejdsvilkår og medarbejdertilfredshed samt understøtte en bedre patientoplevelse.

I et partnerskab har Danske Regioner, regionerne og Moderniseringsstyrelsen (læs mere om partnerskabet her) i 2018/19 samlet erfaringer fra en række danske sygehuse om, hvordan arbejdet med vagtplanlægning kan styrkes. At styrke sin vagtplanlægning omfatter mange elementer, det gælder lige fra at have overblik over de aftalte arbejdsvilkår fra overenskomster og lokalaftaler til at sikre gode kompetencer til at håndtere den lokale vagtplanlægning. Næste skridt er derudover, at sikre data om fremmøde, aktivitet og økonomi, som kan være en god beslutningsstøtte, når der dagligt skal prioriteres ressourcer på den enkelte afdeling.