Klar strategisk retning

Klar strategisk retning handler om at have en klar forståelse for, hvad institutionens kerneopgaver er, og hvordan du som leder kan nedbryde strategien i konkrete mål og arbejdsopgaver for din enhed.

En forankret og operationaliseret strategi er afgørende

En klar strategisk retning skaber rammen for, at du som leder kan prioritere med udgangspunkt i institutionens kerneopgaver og bruge ressourcerne, hvor de skaber mest værdi.

En forankret og operationalisereret strategi er afgørende for, at alle i organisationen trækker i samme retning og bruger deres ressourcer effektivt på at skabe resultater til gavn for brugere, borgere og virksomheder.

Læs mere om hvordan din institution eller enhed kan få en klar strategisk retning