Sammentænkt intern og ekstern finansiel styring

Sammentænkt intern og ekstern finansiel styring skal være med til at sikre, at de økonomiske rammer overholdes, og at de tildelte midler anvendes i overensstemmelse med de formål, som er beskrevet i finansloven.

Viden om økonomiske råde- og prioriteringsrum

Den finansielle styring handler om, hvordan du planlægger, budgetterer og følger op på de penge, du har til rådighed. Det skal bidrage med viden om økonomiske råde- og prioriteringsrum, som er forudsætningen for, at du som leder kan prioritere de tildelte ressourcer, så de anvendes bedst muligt med henblik på at opnå de strategiske mål, der er sat for kerneopgaverne.

Herudover stiller den finansielle styring krav til, at de økonomiske rammer overholdes, og at de tildelte midler anvendes i overensstemmelse med de formål og den hjemmel, som ressourcerne er givet til på finansloven.

Læs mere om sammentænkt intern og ekstern finansiel styring