Solidt styringsgrundlag

Et solidt styringsgrundlag er med til at sikre, at du som leder kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag og løbende kan følge op på din enheds mål og indsatser.

Ledelsesinformation skaber et solidt beslutningsgrundlag

Ledelsesinformation er en forudsætning for, at du som leder kan prioritere og vurdere, om din institution eller enhed når sine mål og anvender ressourcerne hensigtsmæssigt. Herudover får du med ledelsesinformation status på dine kerneopgaver og viden om, hvor der evt. skal sættes ind.

Ledelsesinformationen skal understøtte styringen og ledelsen af din enhed, og derfor er det vigtigt, at ledelsesinformationen er målrettet dine styringsbehov.

Læs mere om hvordan du kan få et solidt styringsgrundlag med ledelsesinformation