Tillidsbaseret og resultatorienteret kultur

En tillidsbaseret og resultatorienteret kultur skal være med til at understøtte, at alle trækker i samme retning og bidrager bedst muligt til institutionens kerneopgaver.

Resultater og tillid understøtter hinanden

En tillidsbaseret og resultatorienteret kultur handler om at motivere medarbejderne til at gøre deres bedste for at løse kerneopgaverne. Resultater og tillid er ikke hinandens modsætninger – de understøtter hinanden. Derfor bør du som leder tilstræbe et tillidsfuldt samarbejde med dine medarbejdere, der tager udgangspunkt i en klar forventningsafstemning om mål, resultater og anerkendelse.

Tillid og samarbejde betyder ikke, at ledelsen skal fraskrive sig sin ledelsesret eller undlade at udøve styring. Det handler derimod om, at du som leder er troværdig i din adfærd, transparent i din kommunikation og tænker aktivt i at involvere og sparre med dine medarbejdere.

Læs mere om hvordan din institution kan opnå en tillidsbaseret og resultatorienteret kultur