Sammenhængsreformen

Regeringen har i september 2019 lanceret det samlede reformprogram for Sammenhængsreformen, der skal sætte borgere, ledere og medarbejdere før bureaukratiske systemer og regler i en mere sammenhængende offentlig sektor.

Sammenhængsreformen består af 6 reformspor:

  • Færre regler og mindre bureaukrati i den offentlige sektor
  • Digital service i verdensklasse
  • Bedre hjælp til borgere og familier med komplekse problemer
  • Bedre ledelse og rette kompetencer
  • Et mere sammenhængende sundhedsvæsen
  • Bedre sammenhæng i vejen til uddannelse og job

Store dele af sammenhængsreformen handler om at skabe bedre rammer for de offentlige arbejdspladser. Det gælder særligt reformsporene om færre regler og mindre bureaukrati samt om bedre ledelse og rette kompetencer. Moderniseringsstyrelsen har bidraget til disse dele af Sammenhængsreformen. Du kan læse mere om Moderniseringsstyrelsens arbejde med afbureaukratisering og enkel og værdiskabende styring samt Moderniseringsstyrelsens arbejde med ledelses- og kompetencereformen her på siderne.