Indkøb på tværs af den offentlige sektor

Den offentlige sektor køber hvert år ind for omkring 300 mia. kr. Regeringen vil sammen med KL og Danske Regioner se på, hvordan indkøbet kan tilrettelægges bedre og mere effektivt på tværs af den offentlige sektor.

En stor del af de varer og tjenesteydelser, som den offentlige sektor hvert år køber ind, købes af flere sektorer. Ved at arbejde tættere sammen på tværs af staten, kommunerne og regionerne om indkøb, kan der opnås bedre priser, undgås dobbeltarbejde ved at hver sektor gennemfører parallelle udbud og sikres større sammenhæng i de borgernære indkøb fx på sundhedsområdet.

Klogere indkøb frigør penge til velfærd

Regeringen har i regi af Sammenhængsreformen sat fornyet fokus på fællesoffentligt indkøb.

Med udspillet ”Klogere indkøb, mere velfærd” fra juni 2017 har regeringen igangsat en række initiativer, heriblandt:

  • Opstilling af national målsætning for effektivisering af det offentlige indkøb i samarbejde med KL og Danske Regioner.
  • Flere forpligtende indkøbsaftaler, der skal udbydes af Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI)
  • Forankring af kommunernes og regionernes indkøb af en række sundhedsartikler i regionerne for at sikre lavere priser og bedre service for borgeren i overgangen fra sygehus til den kommunale sektor.
  • Digitalisering af indkøbsprocesserne gennem fælles standarder og eventuelle lovkrav så det bliver nemmere for offentlige myndigheder og private virksomheder at handle sammen.
  • Yderlige fælles indkøb af software og licenser i staten som på sigt skal udbredes til kommuner og regioner, hvor der er ensartede behov og skalafordele ved at samle hele den offentlige indkøbsvolumen.

Se regeringens udspil om fællesoffentligt indkøb på Finansministeriets hjemmeside