Ledelseskommissionen

Regeringen har som led i Sammenhængsreformen nedsat en ledelseskommission, der skal se nærmere på, hvordan vi fremmer bedre ledelse i den offentlige sektor.

Bedre ledelse skaber bedre velfærd

Regeringen har en klar ambition om, at ledelse skal være af højeste kvalitet i den offentlige sektor. Bedre ledelse skaber bedre velfærd og bidrager dermed til den bedst mulige velfærd for pengene til gavn for borgere og virksomheder.

Regeringen har derfor nedsat en ledelseskommission, der skal kortlægge og analysere offentlig ledelse og komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke kvaliteten af offentlig ledelse nu og fremover – såvel i kommuner, regioner og staten.

Læs mere om kommissionen på ledelseskommissionens hjemmeside

Ledelseskommissionens medlemmer

Ledelseskommissionens formand er den tidligere koncernchef fra Falck, Allan Søgaard Larsen. Ledelseskommissionen består derudover af tidligere eller nuværende ledere i den private og offentlige sektor.

Kommissionens medlemmer har således bred erfaring med offentlig ledelse med alt fra ledelsesforskning og udvikling af ledere til driftsledelse på ældre- og grundskoleområderne, samt topledelse inden for den kommunale, regionale og statslige sektor.

Læs mere om medlemmerne på ledelseskommissionens hjemmeside

Ledelseskommissionens sekretariat

Ledelseskommissionens sekretariat ledes af kontorchef i Moderniseringsstyrelsen, Thomas Molin, og består af medarbejdere fra KL, Gentofte Kommune, Danske Regioner, Region Hovedstaden, Digitaliseringsstyrelsen og Moderniseringsstyrelsen.

Ud over medarbejdere har Moderniseringsstyrelsen særligt bidraget til gennemførslen af en spørgeskemaundersøgelse, som har til formål at afdække, hvad der kendetegner offentlige ledere i Danmark samt deres vilkår, barrierer og muligheder for at udøve god ledelse.