Mere enkel styring

Enkel og værdiskabende styring skal sikre, at styring sker med fokus på kerneopgaven og med plads til fagligheden. Det skal ske gennem færre proceskrav og større fokus på den borger- og virksomhedsrettede effekt.

Mere enkel og værdiskabende styring i staten

Regeringen har i regi af Sammenhængsreformen fokus på at sikre en mere enkel og værdiskabende styring i de statslige institutioner. Med en forenkling af administrative processer og udvikling af sammenhængende datastrukturer er der potentiale for at skabe klogere styring med fokus på resultater og bedre udnyttelse af digitale muligheder.

De statslige institutioner er generelt dygtige til at bedrive mål- og resultatstyring, og antallet af resultatkrav pr. institution er således også faldet over en årrække. Aktivitets- og outputmål udgør stadig en stor andel af de statslige institutioners faglige mål, og der er fremadrettet behov for fokus på effekt- og kvalitetsmål samt den langsigtede strategiske retning.