Nytænkning af opgaveløsning

Nogle opgaver er ensartede på tværs af offentlige institutioner. Det gælder eksempelvis støttefunktioner som løn- og regnskabsopgaver, basal It-drift og bygningsdrift. Disse opgaver kan med fordel samles i fælles løsninger med henblik på at skabe stærke faglige miljøer, der kan styrke opgaveløsningen.

Fælles løsninger medfører erfaringsmæssigt en række fordele i den offentlige opgaveløsning. For det første kan fælles løsninger skabe rum for et øget fokus på kerneopgaven i den enkelte institution. For det andet giver fælles løsninger mulighed for en professionalisering af opgavevaretagelsen – og dermed højere kvalitet. For det tredje øger fælles løsninger i mange tilfælde effektiviteten.

Fælles løsninger frigør penge til velfærd

Regeringen har i regi af Sammenhængsreformen sat fornyet fokus på at udbrede fælles løsninger på tværs af den offentlige sektor.

Med udspillet ’Fælles løsninger frigør penge til velfærd’ fra maj 2017 har regeringen igangsat fem konkrete initiativer:

  1. Yderligere samling af basal It-drift i Statens It
  2. Etablering af fællesstatslig facility managementløsning
  3. Drøftelse af konkrete initiativer med KL om øget anvendelse af fælles løsninger
  4. Drøftelse om øget anvendelse af fælles løsninger i regionerne
  5. Strategi for udbredelse af fælles løsninger i staten 

Læs mere om udspillet "Fælles løsninger frigør penge til velfærd"

Se regeringens udspil om fællesoffentligt indkøb på Finansministeriets hjemmeside

Strategi for udbredelse af fælles løsninger i staten

Regeringen har igangsat et analyse- og strategiarbejde om, hvor der er størst potentiale for flere fælles løsninger i staten.

Analysearbejdet er forankret i Moderniseringsstyrelsen, og vi skal undersøge potentialer ved i) sammenlægning af eksisterende fælles løsninger i staten, ii) fælles løsninger på nye områder.

Du kan se forskellige tilgange til udbredelse af fælles løsninger samt eksempler på opgaveområder i figuren nedenfor.


Læs mere om etableringen af fælles løsninger