Program for Ledelsesudvikling i Staten

Kvaliteten af ledelse i staten har afgørende betydning for opgaveløsningen.

Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS) er et udviklingsprogram for statslige ledere på alle niveauer. Det skal bidrage til at højne ledelseskvaliteten i staten og sikre, at ledelsesudvikling på tværs af staten bliver tænkt ind i en overordnet strategisk ramme.

PLUS sigter mod at fremme helhedsorientering, nytænkning, refleksion og handlekraft og derved bidrage til en mere sammenhængende offentlig sektor til gavn for borgere og virksomheder. Programmet udbygges løbende med nye forløb og initiativer.

Læs mere om Program for Ledelsesudvikling i Staten