Sygefravær i staten

Det er regeringens politik at øge arbejdstiden ved at nedbringe sygefraværet gennem bedre forebyggelse. Statslige medarbejdere har et sygefravær på ca. 8 dage om året. Det statslige sygefravær er lavere end sygefraværet blandt medarbejderne i kommuner og regioner, men højere end sygefraværet i den private sektor.

Medarbejdere i staten har i gennemsnit ca. 8 sygedage om året

Der har ikke været nogen større nedgang i det statslige sygefravær i de seneste 5 år. Der kan dog skelnes mellem korttidssygefravær og langtidssygefravær.

Langtidssygefravær opgøres som det sygefravær, der pr. medarbejder har en varighed af mere end 30 kalenderdage. Det statslige sygefravær pr. medarbejder falder fra i gennemsnit 8 dage om året til i gennemsnit ca. 5 dage om året, hvis medarbejdere med langtidssygefravær tages ud, således at kun korttidssygefravær opgøres.

Der er forskel på sygefravær, hvis man opdeler på køn og alder

Hvor kvinder i 2016 i gennemsnit har et sygefravær på lidt over 10 dage om året, har mænd i gennemsnit 7 årlige sygedage.

Der er de yngste medarbejdere i staten, der har det laveste sygefravær. For de yngste medarbejdere, altså gruppen af medarbejdere med en alder på under 31 år, er det gennemsnitlige sygefravær faldet med ca. 2 dage årligt, fra ca. 8 årlige sygedage til ca. 6 årlige sygedage, i løbet af de seneste 5 år. Det er aldersgruppen fra 51 – 60 år, der i gennemsnit har det højeste antal sygedage om året.

Det statslige sygefravær er højere end i den private sektor

Ved anvendelse af tal fra Danmarks Statistik kan sygefraværet i staten sammenlignes med sygefraværet for medarbejdere i andre sektorer.

Medarbejdere i den offentlige sektor har generelt et højere sygefravær end medarbejdere i den private sektor.

Det højeste sygefravær findes blandt medarbejdere i kommunerne.

Medarbejdere i staten har et lavere gennemsnitligt sygefravær end medarbejdere i kommunerne og regionerne, men et højere sygefravær end medarbejdere i den private sektor.