Strategi for god systemunderstøttelse i staten

Visionen for de fællesstatslige administrative it-systemer er, at sikre en sammenhængende systemportefølje til gavn for de statslige institutioner.

Vision for de fællesstatslige it-systemer

Moderniseringsstyrelsen driver og udvikler en portefølje af fællesstatslige administrative it-systemer.

Arbejdet sker ud fra følgende mission statement:

Vi skal drive og udvikle en sammenhængende portefølje af fællesstatslige administrative systemer for dels at understøtte en enkel og værdiskabende styring i de statslige institutioner, dels at være katalysator for datadrevet udvikling i staten.