Strategi for god systemunderstøttelse i staten

Systemmålbillede 2020 er Moderniseringsstyrelsens vision og køreplan for at udvikle og udvide de fællesstatslige administrative systemer frem mod 2020.

Sammenhæng mellem systemer, processer og data

Ambitionen i Moderniseringsstyrelsens målbillede for de fællesstatslige it-systemer er at skabe bedre sammenhæng mellem systemer, processer og data.

Brugerne af vores it-systemer skal i 2020 opleve at kunne løse alle væsentlige administrative hovedopgaver i de statslige og selvejende institutioner med driftssikre, tidssvarende og sammenhængende systemer. Målet er at skabe et 'statens ERP-system', der understøtter de centrale styringsmæssige og administrative behov i staten.

Målsætninger for strategien

Systemmålbillede 2020 kan sammenfattes i 4 hovedpunkter:

  1. Udvide porteføljen med et budgetsystem og et HR-system inkl. tidsregistrering, så alle væsentlige administrative hovedopgaver er systemunderstøttet.
  2. Skabe et bedre styringsgrundlag i staten gennem etablering af Business Intelligence-løsninger, der også understøtter koncernstyring og fælles benchmarks.
  3. Opnå bedre sammenhæng mellem systemerne, herunder bedre stamdatahåndtering samt etablering af single sign-on og brugerstyring.
  4. Sikre fortsat vedligehold, koordinerede genudbud og stabil drift af den nuværende systemportefølje.

It-systemer på vej

Flere udviklingsprojekter og it-anskaffelser er igangsat for at imødekomme såvel brugernes behov for systemunderstøttelse som ministeriernes koncernstyring.

Eksisterende systemer holdes samtidig ved lige gennem genudbud og systemopgraderinger.