Brugerinvolvering sikrer god systemunderstøttelse

Dialog med brugerne er vigtig for at udvikle gode, fælles administrative it-løsninger til de statslige institutioner. Brugerne inddrages bl.a. gennem faste brugergrupper og i regi af de enkelte udviklingsprojekter.

Brugergrupper som strategiske sparringsparter

Systemcenterets brugergrupper er strategiske sparringsparter, der bidrager til overvejelserne om og prioriteringerne af, hvordan Moderniseringsstyrelsen bedst kan systemunderstøtte de administrative processer i staten.

Tæt dialog med systemernes brugere er yderst vigtig for os. Dialogen giver os inspiration, sparring og faktuel viden om brugernes erfaringer og behov. Samarbejdet og involveringen giver også mulighed for at trække på brugernes konkrete viden, input og ønsker i arbejdet med at udvikle den fællesstatslige administrative systemportefølje.

Brugerinddragelsen varetages via 2 faste brugergrupper, der består af repræsentanter for ministerier, styrelser og selvejesektoren. Brugergrupperne mødes minimum 2 gange årligt.

Den ene brugergruppe repræsenter statslige virksomheder, der serviceres af Statens Administration (SAM), med den dertil knyttede systemportefølje. Statens Administration er også repræsenteret i denne brugergruppe.

Den anden brugergruppe repræsenterer selvejesektoren og statslige virksomheder, der ikke serviceres af Statens Administration.

Aftalen med de faste brugergrupper er, at Moderniseringsstyrelsen kan trække på institutionernes fageksperter til specifikke faglige og systemtekniske opgaver som fx konkrete analyser, kravspecifikationer, test, høring og lignende.

Projektspecifik brugerinvolvering

Inddragelse af systemernes brugere foregår også i regi af de enkelte it-projekter, fx HR-projektet, Budget-projektet, Single sign-on og RejsUd.

Læs mere om brugerinvolvering i HR-projektet

Læs mere om brugerinvolvering i Budget-projektet