Beskrivelse af det Fællesstatslige budgetsystem

Den Fællesstatslige Budgetløsning vil indeholde funktionalitet til at understøtte budgetlægning og budgetopfølgning i de statslige institutioner.

Funktionalitet og fleksibilitet efter dit behov

Fleksibiliteten i budgetsystemet er vigtig for at understøtte den lokale budgettering og økonomistyring med respekt for den varians, der er mellem forskellige institutioner og mellem forskellige opgaver, som systemet skal understøtte.

Den konkrete opsætning i den enkelte institution vil afspejle de forskellige styringsbehov, som institutionen har afhængig af fx størrelse, opgavetyper og finansieringsform.

Budgetsystemets samlede funktionalitet er illustreret i nedenstående figur, der viser de centrale funktionalitetsområder i budgetsystemet. 

 

Opgaver og tilgange omfattet af systemet

Funktionaliteten i budgetsystemet er kravsat til at dække budgetopgaver, fx:

  • Bevillingsstyring
  • Budgettering og grundbudget
  • Budgetopfølgning
  • Rapportering
  • Workflow via lokal brugeradministration

Der skal kunne budgetteres på alle væsentlige budgetteringstilgange, fx:

  • Lønbudgettering
  • Driftsbudgettering
  • Indtægtsbudgettering
  • Anlægsbudgettering
  • Omkostningsfordelinger

Integrationer til de fællesstatslige økonomisystemer (Navision Stat, LDV og SKS) er en del af systemet.