Hvorfor Fællesstatsligt budgetsystem?

Budgetlægning og budgetopfølgning er centrale elementer i den statslige økonomistyring. Statens Budgetsystem skal bidrage til at effektivisere budgetarbejdet og styrke økonomistyringen.

Bedre budgettering

Hovedformålet med Statens Budgetsystem er at skabe en bedre økonomistyring i institutionen. Budgetsystemet skal forbedre styringsgrundlaget og beslutningsgrundlaget i institutionen. Statens Budgetsystem er et værktøj til at skabe overblik, hurtige data og større gennemsigtighed i arbejdet med at lægge budgetter og varetage den løbende budgetopfølgning og udgiftsopfølgning.

Sammenhængende og entydige økonomidata

Budgetsystemet skal rumme alle budgetdata, men vil kunne konfigureres på fleksibel vis i forhold til budgetansvar, virksomhed, ministerområde etc. Dataadgang vil blive sat op efter den lokale økonomistyringsmodel. Derudover skal systemet indeholde godkendelsesprocedurer og workflow indenfor og imellem de forskellige aktører i institutionen.   

Stordriftsfordele

Budgetsystemet under en fællesstatslig løsning vurderes at have væsentlige stordriftsfordele sammenlignet med et scenarie, hvor den enkelte statslige institution skal udbyde, anskaffe, konfigurere og implementere en løsning på egen hånd. Med det kommende budgetsystem anskaffes én fælles løsning, der understøtter de fællesstatslige regler og processer. I kraft af systemet sikrer Moderniseringsstyrelsen integrationer til de øvrige økonomisystemer. Desuden bidrager systemet med en række fordele i forhold til drift- og leverandørstyring. 

Bedre koncernstyring

Budgetsystemet kan understøtte departementernes koncernarbejde. Det bliver muligt at udmelde rammer via systemet. Institutionernes budgetter bliver konsolideret i systemet og understøtter udgiftsopfølgningen for hele ministerområdet. Samtidig giver systemet et bedre overblik, der kan bidrage til et hurtigere og bedre beslutningsgrundlag for den samlede økonomistyring.