Hvorfor Fællesstatsligt Budgetsystem?

Budgetlægning og budgetopfølgning er centrale elementer i den statslige økonomistyring. Statens Budgetsystem skal bidrage til at effektivisere budgetarbejdet og styrke økonomistyringen.

Gevinster ved Statens Budgetsystem

Med Statens Budgetsystem (SBS) sikres det, at alle relevante brugere – fra projektleder til direktør – altid har adgang til det gældende budget og kan se det i relation til det aktuelle forbrug. SBS sikrer dermed et bedre overblik over den aktuelle økonomi via gennemsigtighed i forhold til både prioriteringer og eventuelt råderum. Resultatet er et bedre styringsgrundlag, hvor beslutninger kan træffes på et mere oplyst økonomisk grundlag.

Med SBS automatiseres samtidig centrale dele af budget- og budgetopfølgningsprocessen. Tidligere manuelle processer og tilretninger af Excel-ark, mv. kan nu foretages i løsningen. Institutionens budget- og budgetopfølgningsprocesser understøttes af løsningen og sikrer, at de enkelte budgetark når den rette modtager. Samtidig kan institutionens økonomifunktion løbende følge udviklingen i processen.

Alt i alt er det forventningen, at SBS vil bidrage til et kvalitativt løft af budget- og budgetopfølgningsprocessen. Det er samtidig ambitionen, at SBS kan styrke selve budgetarbejdet og give et samlet stærkere styringsgrundlag for den enkelte budgetansvarlige, institutionen og den samlede koncern.

 

Stordriftsfordele

Budgetsystemet under en fællesstatslig løsning vurderes at have væsentlige stordriftsfordele sammenlignet med et scenarie, hvor den enkelte statslige institution skal udbyde, anskaffe, konfigurere og implementere en løsning på egen hånd. Med det Statens Budgetsystem anskaffes én fælles løsning, der understøtter de fællesstatslige regler og processer. I kraft af systemet sikrer Moderniseringsstyrelsen integrationer til de øvrige økonomisystemer. Desuden bidrager systemet med en række fordele i forhold til drift- og leverandørstyring.