Sidste nyt fra Budget-projektet

Følg med i aktuelle nyheder og informationer om status, milepæle og kommende aktiviteter i budgetprojektet.

Januar 2018

Invitation til informationsmøde om det nye budgetsystem - SBS

Kom og se det nye budgetsystem og få en introduktion til de centrale dele af sy-stemets funktionalitet. Samtidig får du en grundig orientering om, hvordan du kan forberede din institution bedst muligt til den forestående implementering samt nyttige erfaringer fra pilotforløbene.

Informationsmødet afholdes i Moderniseringsstyrelsen
Fredag den 18. januar, kl. 11 -14.

Tilmelding er nødvendigt og sker via Campus som kan tilgås via dette link.

December 2018

Statens Budgetsystem leveret som planlagt

Moderniseringsstyrelsen har nu modtaget alle moduler af Statens Budgetsystem fra leverandøren KMD. Systemet er leveret til den forventede tid og pris, og pilotimplementering er igangsat i 17 statsinstitutioner.

Læs hele nyhedsopslaget her.

Læs om prisfastsættelsen af SBS og hent prisfolderen her 

Juni 2018

Go Live i 10 pilotinstitutioner

Den 7. juni tog nogle af pilotinstitutionerne det nye budgetsystem i staten i brug ved at igangsætte den første månedsopfølgning i det nye budgetsystem på baggrund af regnskabet for maj.

Læs mere om dagen hvor systemet gik live.

Maj 2018

Informationsmøde om delleverance 1 af Statens Budgetsystem (SBS)

Hent præsentationen fra det første informationsmøde om delleverance 1 af SBS (pdf) 

Find publikationen 'Kender du dine styringsbehov?’, som ligeledes blev præsenteret på mødet.

Moderniseringsstyrelsen holder et yderligere informationsmøde om delleverance 1 den 27 juni kl. 14.00 – 16.30

Husk at tilmelde dig informationsmødet

April 2018

Berigende systemworkshop med pilotinstitutionerne

Onsdag d. 11. april var repræsentanter fra pilotinstitutionerne til opstartsdag på pilotimplementeringen af det nye budgetsystem. Om formiddagen var der en systempræsentation med fokus på, hvad systemet vil betyde for de budgetansvarliges arbejde med budgetlægning og -opfølgning. Om eftermiddagen var der et hands-on kursus i anvendelse af systemet til budgetlægning og -opfølgning, hvor økonomimedarbejderne havde mulighed for at arbejde med nogle konkrete øvelser i systemet.

Opstartsdagen forløb i god ro og orden. Deltagerne udviste et stort engagement og bidrog med nyttig feedback, som tages med i den videre proces.

Succesen med informationsmøder gentages

Efter den store interesse og deltagelse ved efterårets arrangementer, afholder Moderniseringsstyrelsen igen informationsmøde med præsentation af det kommende budgetsystem og den foreløbige status på tidsplan og implementeringsforløb.

Tilmeld dig møderne:

Tilmeld dig informationsmøde d. 8 maj kl. 09.00 – 11.30

Tilmeld dig informationsmøde d. 27 juni kl. 14.00 – 16.30

Yderligere information:

Hent slides fra informationsmødet d. 8 maj (pdf)

Du kan også læse publikationen 'Kender du dine styringsbehov?’

Februar 2018

Pilotimplementeringen af budgetsystem er skudt i gang

Repræsentanter fra de 10 pilotinstitutioner var den 21. februar til opstartsmøde om de kommende aktiviteter og planen for pilotforløbet for implementeringen af Statens Budgetsystem (SBS).

I løbet af marts og april vil der blive gennemført en række forberedende aktiviteter mellem institutionerne og Moderniseringsstyrelsen blandt andet informationsmøder og løbende dialog om relevante forberedelsesaktiviteter forud for selve systemimplementeringen. I maj sættes systemet op med institutionernes egne data, der testes og uddannes. I juni skal pilotinstitutionerne udarbejde deres første månedsopfølgning i det nye budgetsystem.

Vi glæder os alle meget til at afprøve budgetsystemet i praksis.

10 pilotinstitutioner kommer først på budgetsystemet 

Pilotimplementeringen af budgetsystemet i 2018 omfatter 10 institutioner:

  • Beskæftigelsesministeriets departement
  • Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR)
  • Miljø- og Fødevareministeriets departement
  • Fødevarestyrelsen
  • Nationalmuseet
  • Finansministeriets koncern (Departementet, Digitaliseringsstyrelsen, Moderniseringsstyrelsen, Statens Administration og Statens It)

Pilotforløbet igangsættes i maj 2018. Moderniseringsstyrelsen sætter stor pris på, at institutionerne vil medvirke, og vi ser frem til et spændende forløb i 2018.

Nyt nyhedsbrev om det kommende fællesstatslige budgetsystem

Interesserer du dig for budgettering og økonomistyring, er det en opgave, du bidrager til, eller er du bare nysgerrig, så tilmeld dig ”Projektnyt om Budgetsystemet”.  Nyhedsbrevet vil løbende orientere om aktuelle og kommende aktiviteter i projektet.

Projektnyt vil også indeholde små artikler om aktiviteter, som institutionerne kan foretage sig med henblik på at forberede systemimplementering, ligesom nyhedsbrevet løbende vil tage et smugkig på systemet og dets funktionalitet, fx i form af skærmbilleder.

Tilmeld dig Projektnyt om Budgetsystemet

December 2017

Budgetprojektet banker på hos alle ministerier

Som optakt til implementeringen af budgetsystemet afholder Moderniseringsstyrelsen for øjeblikket møder med alle ministerområder.

Formålet med møderne er at orientere om budgetsystemet, forberede den forestående implementering og drøfte mulige pre-implementeringstiltag samt at få identificeret centrale hensyn i forhold til hvornår de respektive ministerier tager budgetløsningen i brug.

Ministerierunden afsluttes i januar 2018. Den samlede implementeringsplan forventes at foreligge i 2.kvartal 2018.

November 2017

Budgetsystemet går fra afklaringsfasen til etableringsfasen

Den 26. november blev afklaringsfasen afsluttet, uden ændringsanmodninger til løsningsdesignet. Nu er arbejdet med at bygge de første elementer af løsningen i fuld gang. Første delleverance er den grundlæggende funktionalitet til den lokale budgettering og budgetopfølgning.

Til maj når denne delleverance foreligger, vil vi igen invitere til informationsmøder, hvor løsningen og funktionaliteten vil blive præsenteret. Derudover vil pilotinstitutioner og en række statslige institutioner undervejs i etableringsarbejdet indgå som brugerrepræsentanter og faglige eksperter. Det skal bridrage til, at opsætningen afspejler budgetmedarbejdernes forretningsmæssige behov. 

Oktober 2017

Velbesøgte informationsmøder om Fællesstatsligt budgetsystem

I slutningen af september åbnede Moderniseringsstyrelsen dørene for de fremtidige brugere af budgetsystemet. Dette skete på to informationsmøder, hvor interesserede budgetansvarlige fik en præsentation af budgetsystemets funktionalitet og tidsplan. På mødet præsenterede leverandøren og budgetteamet visionen for budgetsystemet, såvel som en foreløbig udgave af system og brugergrænseflade. Derudover var der inspiration til nogle af de aktiviteter og tiltag, som institutionen allerede nu kan overveje i forhold til den kommende implementering af systemet.

De 160 tilmeldte til informationsmøderne viser, at der er en stor interesse for projektet og det kommende system. Moderniseringsstyrelsen vil også fremover bestræbe sig på jævnligt at videreformidle information til de mange interesserede, så snart vi har nyt at fortælle og mulighed for at vise mere af systemet.

Den første præsentation af den grundlæggende funktionalitet regner vi med at kunne vise i maj 2018. 

Download præsentation fra informationsmødet (pdf) 

Ministerierunde i efteråret 2017

Arbejdet med at beslutte hvornår hver institution skal overgå til det nye budgetsystem påbegyndes ved en dialogrunde med departementerne i efteråret 2017.

Møderunden og den indledende drøftelse skal give ministerområderne mulighed for at tilkendegive præferencer i forhold til den generelle udrulning af budgetsystemet. Udrulningen vil foregå i 4 bølger (af ca. 3 måneders varighed) i perioden foråret 2019 til sommeren 2020. 

Besøg hos KMD

Projektteamet bag det Fællesstatslige budgetsystem var d. 30. oktober på besøg hos KMD i Ballerup. Her blev der først afholdt en opsummering af resultaterne på de forskellige workshops, hvor repræsentanterne for de forskellige spor redegjorde for de løsninger og aftaler som var aftalt under møderne. Dernæst fik teamet en rundvisning i KMDs lokaler, blev præsenteret for de teknikere som står bag systemudviklingen og fik en "tour" af deres omfattende serverrum hvorfra systemet skal driftes.

De næste skridt for det Fællesstatslige budgetsystem

Projektet vil i løbet af december have fokus på detaljeafklaring af budget- og datastrømme, samt påbegynde afklaringsfasen for Prøve 1 og indlede uddannelsesforløbet for Budgetsystemets systemforvaltning.

%MCEPASTEBIN%

%MCEPASTEBIN%