Tidsplan for Fællesstatslig budgetløsning

På denne side kan du følge med i projektets tidsplan og holde dig opdateret i forhold til eventuelle ændringer.

Tidsplan

Frem mod 2020 skal Statens HR og SBS implementeres i over 120 statslige institutioner. I vores implementeringsplaner tager vi hensyn til ministeriernes præferencer og kompleksitet, samtidig med at vi sikrer en balanceret udrulning indenfor de tidsmæssige rammer. 

Der bliver tale om to store implementeringer, som vil berøre mange medarbejdere og chefer i staten og samtlige HR- og økonomimedarbejdere.

Moderniseringsstyrelsen stiler mod at minimere antallet af overlap mellem de to systemimplementeringer. De to projekter vil løbende sikre intern koordinering. Men der vil være enkelte overlap i implementeringsforløbene. Hvor der er overlap, vil vi gå i tæt dialog med jer om ved udarbejdelsen af den detaljerede implementeringsplan for det enkelte ministerområde.

Se udrulningsplanen for SBS og Statens HR

 Hent skemaet i stort format (jpg)

Når implementeringen af jeres ministerområde nærmer sig, vil I blive kontaktet af vores implementeringsansvarlige.