Implementering af Statens administrative systemer til FGU institutionerne

Implementering af Statens administrative systemer hos de kommende FGU institutioner.

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse og som heller ikke er i beskæftigelse. FGU er et fleksibelt tilrettelagt uddannelsestilbud, som tilbyder plads til forskellige unges individuelle kompetencer og behov og hjælper den unge med at få overblik, motivation og retning.

88 skoler samlet i 27 selvejende institutioner skal fra august 2019 danne rammen om den nye forberedende grunduddannelse for unge under 25 år.

Herunder vil materiale mv. vedrørende den systemtekniske implementering af Statens fælles systemer løbende blive lagt.