Genudbud af Statens Lønløsning

Moderniseringsstyrelsen genudbyder driften og applikationsforvaltningen af Statens Lønløsning i 2019

Drift og applikationsforvaltning af Statens Lønløsning varetages i dag af DXC og Statens It. I forbindelse med, at det nuværende aftalegrundlag udløber, skal Moderniseringsstyrelsen genudbyde ydelserne.

Denne side vil løbende blive opdateret med informationer om genudbuddet.