Single sign-on

Single sign-on skal lette login-processen for brugerne af Moderniseringsstyrelsens kunderettede administrative systemer.

Single sign-løsningen skal forbedre sammenhængen mellem de fællesstatslige administrative systemer, idet brugerne vil få lettere adgang til systemerne via en fælles login-løsning.

Hvad er Single sign-on?

Med Single sign-on vil man være logget på hele systemporteføljen, når man logger ind på sin computer. Ved gennemførsel af projektet vil det brugernavn og kodeord, som anvendes i det daglige til at logge ind på sin PC automatisk være adgangsgivende til alle Moderniseringsstyrelsens systemer, uden behov for igen at indtaste brugernavn og kodeord. Rent teknisk kaldes en sådan opsætning for ”Single sign-on”.

Brugerstyring og adgangsstyring

På lang sigt overvejes en samordning af brugerstyringen og rettighedsstyringen. Målet er, at hver institution centralt kan tildele deres brugere en række jobfunktionsroller, der kan oversættes til rettigheder ved login i de enkelte systemer. Arbejdet på dette område følger løbende offentlige erfaringer med etablering af en lignende model.

Hvilke systemer kobles på løsningen?

Den kommende single sign-on-løsning vil i første omgang omfatte følgende systemer:

  • IndFak
  • RejsUd
  • Navision Stat
  • LDV
  • PENSAB
  • Campus
  • Statens eRekruttering

Med tiden vil der blive koblet yderligere systemer på single sign-on-løsningen.