Sidste nyt fra SSO

Følg med i aktuelle nyheder for Single sign-on-projektet.

September 2018

Miljøet er etableret og Moderniseringsstyrelsen tester løsningen.

Juni 2018

Afklaringsfasen er afsluttet og Moderniseringsstyrelsen forventer, at løsningen lever op til kravspecifikationen.
Det er besluttet, at lægge 2 faktor-validering på Moderniseringsstyrelsens adgang til administratormodulet.

Januar 2018

Moderniseringsstyrelsen har indgået kontrakt med Globeteam om leverance af SSO.

September 2017

Offentliggørelse af udbudsmateriale

Moderniseringsstyrelsen har offentliggjort udbudsmaterialet til anskaffelse af en single sign-on-løsning. Interesserede parter kan finde udbudsmaterialet på nedenstående link.

Gå til Single sign-on til statens systemer på ethics.dk

Juni 2017

Offentliggørelse af Notat - Krav til SSO-parate applikationer"

Formålet med "Notat - Krav til SSO-parate applikationer" er at opstille relevante krav til SSO-parate applikationer, som er en forudsætning for, at applikationerne kan tilsluttes føderations-løsningen. Notatet er tænkt som udgangspunkt for dialog med relevante system-ejere med henblik på at planlægge tiltag, der gør systemerne i Moderniseringsstyrelsens systemportefølje parate til at blive en del af Moderniseringsstyrelsen single sign-on føderation.

Hent "Notat - Krav til SSO-parate applikationer" (pdf)

Juni 2016

Institutioner inviteret til høring

Moderniseringsstyrelsen har udsendt invitationer til høringsmødet fredag d. 24. juni 2016 til udvalgte institutioner. Er der institutioner, der ønsker at deltage, men ikke har modtaget invitationen er det muligt at kontakte Moderniseringsstyrelsen. Det bemærkes, at der er et begrænset antal pladser. Det er muligt for institutioner at indsende feedback på kravspecifikationen og konceptnotat til og med fredag d. 24. juni. Feedback sendes til jesbo(at)modst.dk.

Hent høringsinvitation her (pdf)

1. udkast til kravspecifikation offentliggjort

1. udkast til kravspecifikationen er offentliggjort med den hensigt, at give institutionerne en mulighed for feedback til Moderniseringsstyrelsens kommende single sign-on-løsning.

Hent kravspecifikationen her (pdf)

Maj 2016

Konceptnotat offentliggjort

Single sign-on-projektet har offentliggjort et konceptnotat, der beskriver et udkast til en single sign-on-model. Modellen skal være med til at give institutionerne et indtryk af mulighederne for en kommende single sign-on-løsning til Moderniseringsstyrelsen. Konceptnotatet vil blive anvendt i forbindelse med høringsmødet den 24. juni 2016.

Hent konceptnotat her (pdf)

December 2015

Markedsdialog afsluttet

Single sign-on-projektet har på baggrund af en teknisk dialog med leverandører fået mange gode råd og informationer, som vil bruges i det videre udbudsforløb.