Brugerinvolvering i Statens BI

Et væsentligt element i Statens BI er en tæt dialog med ministerier og institutioner om bedste praksis og behov i brugen af Business Intelligence løsninger.

Hvordan kan man deltage?

Statens BI udvikles agilt i en række mindre initiativer med henblik på hurtige leverancer til afprøvning i institutionerne.

Har I udviklet en BI-løsning, som kunne være relevant at benytte bredere i staten?

Arbejder I med data, rapporter og analyser på en måde, der kan inspirere andre?

I er velkomne til at kontakte .

BI-netværk for statslige og selvejende institutioner 

Ambitionen med BI-netværket er at vidensdele om anvendelsen af data og dele erfaringer med værktøjer til brug for BI, rapportering, databehandling mv.

BI-netværket er målrettet medarbejdere og projektledere, som arbejder med og udvikler ledelsesinformation, fx medarbejdere i Økonomi/HR-funktioner og Business Intelligence/analytics-udviklere. Du får både mulighed for at inspirere andre i netværket og lade dig inspirere af dem.

Forudsætning for deltagelse i netværket er, at du har erfaring med BI-værktøjer, arbejde med datamodeller, analysedesign eller på anden vis ’hands on’ erfaring med BI.

Møder afholdes kvartalsvis med mulighed for at indkalde yderligere efter behov og aftale med netværket. Deltagerne har mulighed for at foreslå temaer til drøftelse i netværket.

Kickoff møder afholdt

Første BI-netværksmøde for statslige institutioner blev afholdt som kickoff for alle i netværket den 14. marts 2018. Den 19. april blev der afholdt kick off for alle interesserede fra de selvejende institutioner.

Deltagerne fra de statslige og selvejende institutioner fik mulighed for at høre administrationschef Lars Colding Laustrup fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fortælle om, hvordan styrelsen arbejder strategisk med brug af data. Teamleder David Palsgaard fra Moderniseringsstyrelsen fortalte om hvordan Finansministeriets koncern bruger visningsplatformen Power BI til ledelsesinformation.

Med mere end 190 tilmeldte til netværket, har det vist sig nødvendigt at dele deltagerne op i mindre grupper. Dette for ikke at miste den dynamik, som opnås i mindre netværk, hvor alle får mulighed for at byde ind.

Grupperne er inddelt efter de forskellige opgavetyper, som institutionerne primært varetager. Der er fire grupper for de statslige institutioner og to for de selvejende institutioner, og de næste møder i grupperne afholdes i juni.

Læs den officielle invitation til BI-netværket (pdf)

Vil du vide mere om BI-netværket?

På grund af overvældende interesse, har det været nødvendigt at sætte en begrænsning på to deltagere per institution. Det er naturligvis op til den enkelte institution at beslutte hvem, der repræsenterer institutionen i netværket.

Vil du vide mere, eller har du input/spørgsmål, kan du kontakte Michel Sjøsten på