HR-projektets organisering og brugerinvolvering

Her kan du læse, hvordan vi er i dialog med brugerne, og hvordan vi har organiseret HR-projektet internt.

Tæt dialog og god koordinering

Statens HR påvirker mange institutioner, medarbejdere og arbejdsgange. Løsningen har også sammenhæng til andre systemer og arbejdsopgaver i Finansministeriet. Projektet lægger derfor stor vægt på en tæt dialog med brugerne og på god koordinering på tværs af ministeriet.

Den interne organisering af projektet

Styregruppen

Projektets øverste organ er styregruppen, som har det overordnede ansvar for projektets realisering og succes.

HR-projektet følger standarderne i Statens It-projektmodel. Styregruppen består af chefer i Moderniseringsstyrelsen og Statens Administration, som repræsenterer forretningsmæssige, systemmæssige og brugernære aspekter og skal sikre hurtige beslutninger om økonomi, ressourcer og fremdrift. Direktør Poul Taankvist, Moderniseringsstyrelsen, er formand for styregruppen.

Projektejer/projektleder

Kontorchef Kjeld Speiermann-Vognsen, Kontoret for Løn- og HR-systemer er projektejer.

HR-projektet hører til i Moderniseringsstyrelsens Kontor for Løn- og HR-systemer.