Pilot og implementering

Pilotinstitutionerne er valgt, fordi de samlet set er repræsentative på en række parametre på tværs af staten. Der er lagt vægt på en sammensætning, som afspejler de statslige institutioners variation.

1. pilot

Finansministeriet: Koncern-HR
Uddannelses- og Forskningsministeriet: Fællesadministrationen på Aalborg Universitet

2. pilot

Erhvervsministeriet: Departementet
Uddannelses- og Forskningsministeriet: Institut på Aalborg Universitet
Miljø- og Fødevareministeriet: Fødevarestyrelsen
Kulturministeriet: Det Kongelige Teater
Beskæftigelsesministeriet: Koncern-HR

Se tidsplan for Statens HR