Pilot og implementering

Pilotinstitutionerne er valgt, fordi de samlet set er repræsentative på en række parametre på tværs af staten. Der er lagt vægt på en sammensætning, som afspejler de statslige institutioners variation.

1. pilot

  • Finansministeriet: Koncern-HR
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet: Fællesadministrationen på Aalborg Universitet

2. pilot

  • Erhvervsministeriet: Departementet
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet: Institut på Aalborg Universitet
  • Miljø- og Fødevareministeriet: Fødevarestyrelsen
  • Kulturministeriet: Det Kongelige Teater
  • Beskæftigelsesministeriet: Koncern-HR

Se tidsplan for Statens HR