Statens Tidsløsning

Tidsprojektet er fortsat i analysefasen. Årsagen er, at vi er i gang med at sikre, at løsningen kan rumme den variabilitet, der eksisterer på området i dag, så vi kan udarbejde en meget tydelig kravspecifikation, inden vi udbyder løsningen. Denne opgave har vist sig større end først antaget.

Projektets fokus er at afdække regel-variansen, dvs. hvor mange overenskomster/arbejdstidsregler systemet skal kunne understøtte.

Samtidig skal analysen give et tydeligere billede af datamodel og integrationsbehov, dvs. hvilke integrationer, der er nødvendige, for at statens institutioner får en sammenhængende systemunderstøttelse og derved muligheder for en sammenhængende styring. De primære integrationer vil være til SLS, Nyt Budgetsystem, HR-Løsningen, Navision og LDV.