Rammeaftale vedrørende indkøb af ydelser hos kontrolcentral (Kontrolcentralaftalen) er tildelt

15-09-2019
Indkøb

Moderniseringsstyrelsen har den 13. september 2019 tildelt rammeaftale vedrørende indkøb af ydelser hos kontrolcentral til G4S Security Services A/S.

Kontraktperiode og leverandør

Moderniseringsstyrelsen har den 13. september 2019 tildelt rammeaftale vedrørende indkøb af ydelser hos kontrolcentral til G4S Security Services A/S.

Standstill-perioden udløber ved udgangen af den 23. september 2019, hvorefter aftalen kan underskrives.

Kontrolcentralaftalen træder forventeligt i kraft den 1. januar 2020 og løber til og med den 31. december 2023.

Overgangen til facility management

Kontrolcentralaftalen er den første af fem facility management relaterede rammeaftaler udbudt under Statens Indkøbsprogram, som i løbet af den kommende periode forventes at blive tildelt. Alle fem aftaler forventes at træde i kraft 1. januar 2020.

Aftalerne skal understøtte statens overgang til Bygningsstyrelsens samlede facility management-løsning i perioden frem mod 2023.

Du kan læse mere om den glidende overgang til facility management her.

Yderligere information kan også findes på Bygningsstyrelsens hjemmeside. Klik her for at tilgå Bygningsstyrelsens hjemmeside.

Du kan også klikke her for at læse mere om igangværende og kommende udbud i Statens Indkøb.

Kontakt

Relevante dokumenter og øvrig information om kontrolcentralaftalen vil fra rammeaftalens ikrafttræden være tilgængelige i IndFak.

Spørgsmål til aftalen kan rettes til Statens Indkøb via kontaktsystemet.