Vejledninger til grundbudget og udgiftsopfølgning

Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet en række vejledninger til at understøtte de statslige institutioner i deres arbejde med grundbudgetter og udgiftsopfølgninger.