Sammenhæng mellem Fl-formål og finanslovs- og nummerstruktur

Kravet til regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger indebærer, at der skal oprettes en finanslovsformålsdimension (Fl-formål) i registreringsrammen.

Regnskabsregistrering på Fl-formålsdimensionen

Alle statslige institutioner skal regnskabsregistrere deres generelle fællesomkostninger. Det skal gennem en fællesstatslig definition give mulighed for læring og effektivisering på tværs af institutionerne.

Fl-formål gælder for bevillingstyperne driftsbevilling og statsvirksomhed, og dimensionen er fælles for alle bogføringskredse med selvstændig likviditet under hver virksomhedsbærende hovedkonto.

Der er forskellige måder, hvorpå du kan opsætte den virksomhedsbærende hovedkonto med dertilhørende hovedkonti, bogføringskreds og Fl-formål i forhold til hinanden. Derfor har Moderniseringsstyrelsen udarbejdet eksempler på, hvordan Fl-formål kan opsættes i forskellige virksomheder.

Læs mere og se eksempler på hvordan Fl-formål kan opsættes