Løbende opfølgning for it-projekter og programmer

Budgetvejledningen, punkt 2.2.18.4

For it-projekter med samlede udgifter over 10 mio.kr. indsendes hvert halve år en status rapport til it-projektrådet, baseret på de seneste oplysninger om projektet som er myndigheden bekendt. Når projektet afsluttes, sker det ligeledes til it-projektrådet, og et år efter afslutning indsendes gevinstrealiseringsrapport. IT-projektrådet fastlægger kriterier for, hvilke data statusrapporteringen indeholder.