Indtægtsdækket virksomhed

Budgetvejledningen, punkt 2.7.5

Statsvirksomheder, der udfører indtægtsdækket virksomhed, kan administrere den indtægtsdækkede virksomhed inden for rammerne af deres almindelige virksomhed.

Der stilles dermed ikke krav om, at indtægtsdækket virksomhed budgetteres og regnskabsføres på separate underkonti. Dog skal reglerne for prisfastsættelse følges, og der skal kunne opstilles en resultatopgørelse for den indtægtsdækkede virksomhed.