Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger

Alle statslige institutioner skal regnskabsregistrere deres generelle fællesomkostninger. Det skal gennem en fællesstatslig definition give mulighed for læring og effektivisering på tværs af institutionerne.

Effektivisering af fællesfunktioner

Fællesfunktioner er nødvendige for driften af en institution. Samtidig er fællesfunktioner et område, hvor ministerier og institutioner kontinuerligt kan lære af hinanden og blive mere effektive uden, at det påvirker kvaliteten af deres kerneopgaver.

Regnskabsregistrering på Fl-formål

Alle statslige institutioner med drifts- og statsvirksomhedsbevillinger skal regnskabsregistrere deres generelle fællesomkostninger på en særskilt dimensionsværdi. Dimensionen skal have koden ’FL-FORMÅL’ og navnet ’Fl-formål’, og du skal registrere de generelle fællesomkostninger på en værdi, som starter med 9.

Underopdeling af generelle fællesomkostninger

De generelle fællesomkostninger kan med fordel underopdeles, hvis det er relevant i forhold til jeres interne styrings- og rapporteringsbehov.
Underopdelingen kan give din institution et mere klart billede af hvor stor en del af fællesomkostningerne, der går til IT, bygninger, HR osv. Derudover muliggør underopdelingen en mere detaljeret sammenligning af institutionerne indenfor jeres koncern eller på tværs af koncerner.