50.5X Immaterielle udviklingsprojekter under opførelse

Læs her om kontering af immaterielle udviklingsprojekter under opførelse

Kontering af immaterielle udviklingsprojekter under opførelse

Til udviklingsprojekter under opførelse hører blandt andet udvikling af IT-systemer, software mv. Udviklingen kan relatere sig til systemer, der udvikles fra grunden, hvor institutionen har specificeret kravene, eller være en ekstern og intern videreudvikling af anskaffede af standardsystemer, hvor funktionaliteten af systemet ændres på baggrund af institutionens kravspecifikationer.
 
Er der tale om færdiggjorte udviklingsprojekter, klassificeres disse under "Færdiggjorte udviklingsprojekter".
 
Følgende forhold gør sig således gældende for indregning som et immaterielt udviklingsprojekt under opførelse:

  • projektet er ikke færdiggjort
  • projekter forventes ikke færdiggjort på balancetidspunktet
  • projektet udføres for egen regning
  • projektets størrelse
  • godkendelse af projektet fra de bevilgende myndigheder