51.2X Igangværende arbejder for egen regning

Læs her om kontering af igangværende arbejder for egen regning

Kontering af igangværende arbejder for egen regning

Under posten klassificeres uafsluttede projekter, der udføres for egen regning. Institutionen udfører selv arbejdet og har, når aktivet er færdiggjort, det endelige ejerskab og nytte værdien af aktivet. Forudbetalinger på igangværende arbejder klassificeres sammen med det igangværende arbejde.
 
Interne ressourcer registreres og indregnes med det tidsforbrug, der er registreret i tidsregistreringssystemet. For indregning af et givent projekt skal projektet kunne dokumenteres pålideligt og være væsentligt for opgavevaretagelsen.
 
På "Igangværende arbejder for egen regning" anvendes følgende regnskabskonti:

  • 51.22 Igangværende arbejder for egen regning - tilgang
  • 51.23 Igangværende arbejder for egen regning - nedskrivninger
  • 51.24 Igangværende arbejder for egen regning - afgang
  • 51.27 Igangværende arbejder for egen regning - tilgang af lagervarer (kun for udgiftsbaserede områder)
  • 51.28 Igangværende arbejder for egen regning - nationalejendom neutralisering