51.5X Transportmateriel

Læs her om kontering af transportmateriel

Kontering af transportmateriel

I kategorien transportmateriel indgår skibe, lastbiler, busser, personbiler, trucks og traktorer, togmateriel, kørekraner m.v.

På ”Transportmateriel” anvendes følgende regnskabskonti:

  • 51.52 Transportmateriel - anskaffelse
  • 51.53 Transportmateriel - akkumulerede nedskrivninger
  • 51.54 Transportmateriel - afhændelse/afgang
  • 51.55 Transportmateriel - akkumulerede afskrivninger
  • 51.56 Transportmateriel - akkumulerede opskrivninger
  • 51.57 Transportmateriel - ibrugtagning af igangværende arbejder (kun for udgiftsbaserede områder)