51.6X Produktionsanlæg og maskiner

Læs her om kontering af produktionsanlæg og maskiner

Kontering af produktionsanlæg og maskiner

Som produktionsanlæg anses større tekniske anlæg og større maskiner, hvor det må vurderes, at de enkelte komponenter ikke kan fungere uden indbyrdes sammenhænge. De institutioner, der besidder produktionsanlæg til blandt andet forskningsformål, kan medtage det herunder.
 
Produktionsanlæg og maskiner omfatter tekniske anlæg, produktionsudstyr, radaranlæg, entreprenørmaskiner, skovrejsningsmaskiner, fejemaskiner og gravemaskiner m.v. Endvidere omfatter kategorien laboratorie- og andet produktionsteknisk udstyr.
 
Maskiner omfatter større ikke håndbårne maskiner, der kan fungere selvstændigt.

På ”Produktionsanlæg og maskiner” anvendes følgende regnskabskonti:

  • 51.62 Produktionsanlæg og maskiner - anskaffelse
  • 51.63 Produktionsanlæg og maskiner - akkumulerede nedskrivninger
  • 51.64 Produktionsanlæg og maskiner - afhændelse/afgang
  • 51.65 Produktionsanlæg og maskiner - akkumulerede afskrivninger
  • 51.66 Produktionsanlæg og maskiner - akkumulerede opskrivninger
  • 51.67 Produktionsanlæg og maskiner - ibrugtagning af igangværende arbejder (kun for udgiftsbaserede områder)