51.7X IT-udstyr

Læs her om kontering af IT-udstyr

Kontering af IT-udstyr

IT-udstyr skal underopdeles i to grupper:

  • IT-udstyr der bunkes (ved valg af frivillig bunkning)
  • Øvrigt IT-udstyr

IT-udstyr, der bunkes, er en frivillig bunke, som statsinstitutioner kan vælge at opgøre. Bunken omfatter institutionens kontoradministrative IT-udstyr, det vil sige IT-udstyr, der generelt findes i kontorlandskaber. Det kontoradministrative IT-udstyr omfatter fx stationære PC'ere, bærbare PC'ere og almindelige netværksprintere. Derudover omfatter det også fx andre printere, skærme, servere, routere, switches, AV-udstyr m.m.
 
Bunkning betyder, at hele bunken fx PC'ere, printere, servere og bærbare computere værdiansættes til ét samlet beløb på baggrund af den samlede mængde. Det er kun IT-udstyr med en værdi under 50.000 kr., der kan bunkes. IT-udstyr med en selvstændig værdi på over 50.000 kr. klassificeres selvstændigt.
 
Øvrigt IT-udstyr omfatter IT-udstyr med en samlet værdi på over 50.000 kr.

På ” IT-udstyr” anvendes følgende regnskabskonti:

  • 51.72 IT-udstyr - anskaffelse
  • 51.73 IT-udstyr - akkumulerede nedskrivninger
  • 51.74 IT-udstyr - afhændelse/afgang
  • 51.75 IT-udstyr - akkumulerede afskrivninger
  • 51.76 IT-udstyr - akkumulerede opskrivninger
  • 51.77 IT-udstyr - ibrugtagning af igangværende arbejder (kun for udgiftsbaserede områder)