51.8X Inventar

Læs her om kontering af inventar

Kontering af inventar

Inventar omfatter ting, der umiddelbart kan flyttes fra en lokalitet til en anden. Dette kan fx være større kontorinventar, telefonanlæg og håndværktøj.
 
På ”Inventar” anvendes følgende regnskabskonti:

  • 51.82 inventar - anskaffelse
  • 51.83 inventar - akkumulerede nedskrivninger
  • 51.84 inventar - afhændelse/afgang
  • 51.85 inventar - akkumulerede afskrivninger
  • 51.86 inventar - akkumulerede opskrivninger
  • 51.87 inventar - ibrugtagning af igangværende arbejder (kun for udgiftsbaserede områder)