70 Reguleret egenkapital

Læs her om kontering af reguleret egenkapital

Kontering af reguleret egenkapital

På standardkonto 70 ”Reguleret egenkapital” konteres:

  • 70.12 Reguleret egenkapital