72 Reserveret egenkapital

Læs herom kontering af reserveret egenkapital

Kontering af reserveret egenkapital

På standardkonto 72 "Reserveret egenkapital" konteres:

  • 72.11 reserveret egenkapital