56 Emissionskurstab, tilgange

Læs her om kontering af emissionskurstab, tilgange

Kontering af emissionskurstab, tilgange

Standardkontoen "Emissionskurstab, tilgange" (udgiftskonto) omfatter dels kurstab (-gevinst) i forbindelse med optagelse af såvel kortfristede som langfristede statslån, og dels nedbringelse af registrerede kurstab (-gevinst) i forbindelse med genudlån af statslån.

Følgende emissionskurstab og (-gevinster) registreres under standardkonto 56 "Emissionskurstab, tilgange":

  • emissionskurstab (-gevinst), indenlandske statslån
  • emissionskurstab (-gevinst), udenlandske statslån
  • fordelte emissionskurstab (-gevinst), genudlån af statslån

På standardkonto 56 "Emissionskurstab, tilgange" konteres:

  • 56.16 emissionskurstab alle - tilgange
  • 56.18 emissionskurstab alle - af-, ned- og opskrivninger
  • 56.20 emissionskurstab alle - primokorrektioner
  • 56.22 emissionskurstab alle - flytning mellem bogføringskredse

En eventuel forskel mellem den værdi emissionskurstabet bogføres med og det likvide beløb som udbetales, registreres under konto 26.93 "Tab/gevinst finansielle aktiver (emissionskurstab)".