87 Donationer

Læs her om kontering af donationer

Kontering af donationer

Får institutioner doneret et aktiv helt eller delvist, skal aktivet posteres som en tilgang på aktivsiden, mens den aktiverede donations værdi posteres på passivsiden som en langfristet periodeafgrænsningspost (betegnet donationer). Herefter skal der løbende foretages afskrivninger på aktivets bogførte værdi på aktivsiden. Imidlertid gælder det, at institutionen ikke skal have nogen driftsmæssige udgifter i form af afskrivninger på noget, institutionen har fået foræret som gave, hvorfor posten på passivsiden skal reduceres løbende med samme beløb som afskrivningerne.

Såfremt der foretages afhændelse af aktiver, hvor der er tilknyttet en donation, skal der ske en tilbageførsel af donationens oprindelige værdi. Den oprindelige konto 87.30, hvor donationen er registreret, skal debiteres.

På standardkonto 87 ”Donationer” konteres:

  • 87.30 Donationer – anlæg
  • 87.44 Donationer afskrivninger/tilbageførelser
  • 87.48 Donationer – nationalejendom neutralisering
  • 87.97 Ændringer i donationer ØS