60 Varebeholdninger

Læs her om kontering af varebeholdninger

Kontering af varebeholdninger

På standardkonto 60 "Varebeholdninger" konteres:

 • 60.11 energilagre - lagerværdi
 • 60.12 energilagre - tilgang
 • 60.14 energilagre - afgang
 • 60.15 energilagre - lagerregulering
 • 60.31 varebeholdning - lagerværdi
 • 60.32 varebeholdning - tilgang
 • 60.34 varebeholdning - afgang
 • 60.35 varebeholdning - lageregulering
 • 60.70 forudbetalinger for lagervarer
 • 60.90 EU's interventionslagre i Danmark
 • 60.98 ændring af lagre (kun Moderniseringsstyrelsen)

Den regnskabsmæssige registrering af energilagre (konto 60.11-60.15) og øvrige varebeholdninger (konto 60.31-60.35) er lidt kompliceret, fordi konteringen både skal kunne ske via integration mellem finans- og lagermodul i Navision systemet, og understøtte de særlige undtagelsessituationer, hvor der føres lagerbeholdninger i en institution, der stadig har en udgiftsbaseret bevilling. På en udgiftsbaseret bevilling skal årets tilgang til lagerbeholdningerne udgiftsføres i statsregnskabet.