Udvælgelse og specifikation af økonomiske arter

Læs nærmere om udvælgelse og specifikation af økonomiske arter.

Afklaringen af informationsbehovene skal i første omgang føre til, at det bliver muligt at udvælge, hvilke artskonti der skal indgå i den interne kontoplan ud fra institutionens økonomistruktur. 

Næste skridt er at vurdere behovet for fri specifikation af arterne. Behovet vil variere meget fra institution til institution. Den fri specifikation skal især bruges til at differentiere arter, som har særlig styringsmæssig interesse (f.eks. løn til forskellige personalekategorier, udgifter til forskning og udvikling, køb af kontorhold).

Fremgangsmåde:

1. Beslutning ud fra institutionens økonomistruktur hvilke arter der skal anvendes

Udgangspunktet for beslutningen er en opgørelse af:

  • Hvorvidt der er behov for for specifikation af forskellige interne omkostningsbaserede regnskaber, herunder indtægtsdækket virksomhed og evt. forskningsvirksomhed

2. Fastlæggelse af den frispecifikation

Som udgangspunkt bør man gennemgå institutionens regnskaber med henblik på at identificere:

  • Hvorvidt er der større, udifferentierede klumper af udgifter og indtægter (skæv specifikation)?
  • Hvorvidt et dybere specifikationsniveau inden for bestemte arter vil føre til en højere opfyldelse af behovene for styringsinformation?

Herefter udformes en model for specifikation af de udvalgte arter.