11 Salg af varer

Læs her om kontering af salg af varer til institutioner udenfor staten

Kontering af salg af varer til institutioner udenfor staten

Kontoen omfatter salg af varer, som statens sælger til institutioner udenfor staten fx salg til kommuner samt salg til private. Husleje og boligindtægter konteres også på denne konto uanset om huslejen eventuelt oppebæres fra andre statsinstitutioner.

På standardkonto 11 konteres:

  • 11.10 salg af varer og tjenester til kommuner
  • 11.50 husleje og boligindtægter
  • 11.60 leje af arealer, forpagtningsindtægter
  • 11.80 salg af varer, tjenester og leje

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, reservationsbevilling og anden bevilling.