30 Skatter og afgifter

Læs her om kontering af skatter og afgifter

Kontering af skatter og afgifter

Standardkonto 30 "Skatter og afgifter" omfatter alle former for indkomstskat, told- og forbrugsafgifter af enhver art samt andre direkte og indirekte skatter herunder realrenteafgifter.

Skattebøder konteres på denne standardkonto, såfremt bøden opkræves sammen med skatten af den skatteopkrævende myndighed.

På standardkonto 30 konteres følgende skatter og afgifter:

 • 30.03 Tab på skatter og afgifter 
 • 30.04 Forventet tab på skatter og afgifter
 • 30.10 indkomstskat af personer
 • 30.20 indkomstskat af selskaber
 • 30.30 realrenteafgift
 • 30.50 skat, formue og besiddelser
 • 30.60 told- og forbrugsafgifter
 • 30.70 overførte skatter
 • 30.80 andre skatter og afgifter
 • 30.91 obligationsgebyrer fra personer
 • 30.92 bøder og konfiskation
 • 30.94 bidrag til sociale ordninger
 • 30.96 andre arbejdsmarkedsbidrag
 • 30.97 øvrige obligationsbidrag, bøder mv.

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.