31 Overførselsindtægter fra EU og øvrig udland

Læs her om kontering af overførselsindtægter fra EU og øvrig udland

Kontering af overførselsindtægter fra EU og øvrig udland

Standardkonto 31 "Overførselsindtægter fra EU" omfatter overførsler fra EU til Danmark.

Overførsler, der vedrører refusion i forbindelse med anlægsarbejder, konteres dog som en refusion på standardkonto 87 "Donationer/refusioner".

På standardkonto 31 konteres følgende overførselsindtægter fra EU:

  • 31.10 løbende overførselsindtægter fra Grønland og Færøerne
  • 31.15 landbrugsmarkedsordning
  • 31.20 socialfonden, ESF
  • 31.25 regionalfonden, EFRU
  • 31.30 udviklingsfonden for landbrug, EUGFL
  • 31.35 udviklingsfonden for fiskeri, FIUF
  • 31.40 forskning og udvikling
  • 31.45 transportinfrastruktur
  • 31.50 undervisningsområdet
  • 31.55 øvrige overførsler fra EU

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling.