33 Interne statslige overførselsindtægter

Læs her om kontering af Interne statslige overførselsindtægter

Kontering af interne statslige overførselsindtægter

Interne statslige overførselsindtægter bogføres på følgende regnskabskonto:

  • 33.10 Interne statslige overførselsindtægter

Standardkonto 33 "Interne statslige overførselsindtægter" skal ses i sammenhæng med standardkonto 43 "Interne statslige overførselsudgifter". Registrering på kontiene skal aftales mellem parterne, således at det sikres, at registreringerne modsvarer hinanden.

Standardkontoen kan gyldigt anvendes på flg. bevillingstyper: driftsbevilling, statsvirksomhed, lovbunden bevilling, reservationsbevilling og anden bevilling. 

Det overordnede hovedprincip for anvendelsen af kontiene for interne statslige overførsler er, at kontiene anvendes ved betalingsoverførsler mellem institutioner i situationer, hvor der ikke kan opgøres en direkte sammenhæng mellem den foretagne betaling og den leverede ydelse.